Compact Interior - Compact Interior - Kronodesign - Proizvodi - Kronospan

Compact Interior

Kompaktne ploče su ukrasni visokotlačni strukturalni laminati (prema normi EN 438-4) koji se sastoje od više osnovnih slojeva i dekorativnog smolom impregniranog papira. Dostupne u debljinama od 1 mm do 40 mm, kompaktne ploče pružaju izvanrednu strukturalnu stabilnost.

Pogodne su za posebne namjene u horizontalnim i vertikalnim primjenama koje zahtijevaju osobito veliku otpornost na udarce i vlagu. Uobičajene primjene uključuju vrata, pregrade, zidove i samonosive komponente u graditeljstvu. U skladu s normom EN 438-4, kompaktne ploče su klasificirane kao CGS - kompaktni standard opće namjene  i CGF - kompaktni standard opće namjene s usporivačem plamena.

Norma

EN 438-4

Kompaktni unutarnji tip CGS (kompaktni standard opće namjene) - B2 u skladu s DIN 4102

Kompaktni unutarnji tip CGF (kompaktni standard opće namjene s usporivačem plamena) - B1 u skladu s DIN 4102

 

Karakteristike

- Materijal visokih performansi
- Otpornost na vlagu i vodu
- Posebna pogodnost u horizontalnim i vertikalnim primjenama

Primjena

- Pregrade
- Namještaj za kupaonice i kuhinjski namještaj
- Primjena u bolnicama i zdravstvu
- Laboratoriji
- Primjena u maloprodaji i komercijalna primjena
- Sanitarne kabine
- Spremište bazena
- Razne samostojeće komponente u graditeljstvu i prijevozu

Dekori

Posljednji pregled

  • Compact Interior